Tek Pencere Sistemi Üzerinden Malzeme İthalat Talepleri Hakkında (29 Nisan 2016)

29 Nisan 2016 tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüze yapılacak olan malzeme ithalat talepleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Tek Pencere Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Konu ile ilgili Genelge ve Yükümlü Kılavuzu aşağıda yer almaktadır.

Genelge

Yükümlü Kılavuzu